Nieuw wedstrijdreglement (inclusief FVV)

De afgelopen winter is er hard gewerkt aan één gezamenlijk NFB wedstrijdreglement.

Dit reglement gaat per direct in en wordt gebruikt bij alle officiele fierljepwedstrijden van de NFB, FLB en PBH.

In het zogenaamde FVV* (formulier variabelen) zijn de organisatiespecifieke regels vastgelegd.

Afgezien van de formele introductie van een Meisjescategorie veranderen er geen significante zaken in de wedstrijdaanpak, toch gaat het hier om een nieuw document. Zeker in dit eerste jaar van ingebruikname sluiten we niet uit dat er af en toe hiaten gevonden worden in het reglement. Daarvoor vragen we in voorkomende gevallen enig begrip en zal er "in de geest van" gehandeld worden. 

Contactpersonen voor vragen/ opmerkingen over dit nieuwe reglement zijn Hans Helmholt of Tjipke van Gosliga (voor FLB) en Jan Kooijman of Henry Helmes (voor PBH)

*Het FVV is op 1 mei 2016 toegevoegd als bijlage bij dit nieuwsbericht. Dit FVV is op 21 mei 2016 vervangen door een nieuwe versie waarin de drempelafstanden voor Tweekamp zijn opgenomen.

Official partner NFB