2017-11-02 10:37

Wedstrijden:
78,38% vindt het tijdstip van de wedstrijden goed, 18,92% zegt kan beter. slechts 2,7% vindt het tijdstip slecht, maar geeft hierbij geen reden. Over de tijdsduur van de wedstrijden: 75,78% vindt de tijdsduur goed, 21,62% zegt kan beter en 2,7% zegt slecht. Dit lijkt dus mee te vallen. Echter een veel gemaakte opmerking hierbij is dat vooral de tijd tussen de wedstrijd en de prijsuitreiking soms iets te lang duurt.

Helemaal niemand heeft aangegeven dat er te weinig wedstrijden zijn gedurende het seizoen, de overgrote meerderheid van 94,59% vindt het aantal wedstrijden goed zo en een enkeling vindt dat er te veel wedstrijden zijn.

De reacties op de volgende stelling zijn heel wisselend: 'Hoe zou jij het vinden als er een zogenoemde “straf “ op het te laat aan- of afmelden komt, bv als je je te laat aanmeldt mag je niet meedoen, of als je je een aantal keer te laat afmeldt word je een wedstrijd geschorst (ziekte/blessure telt natuurlijk niet).' 43,24% vindt dit een goed idee, 27,03% vindt dit een slecht idee en de overige 29,73% maakt het niet uit.

Over een meisjesklasse: van de dames en jongen/junior/senior is iedereen voor het invoeren van een meisjesklasse komend seizoen. van de 7 meisjes die de enquete hebben ingevuld zijn er 2 tegen het invoeren van een meisjesklasse.

In de enquete zat ook een vraag over het invoeren van een derde klasse. Ten opzichte van de enquete van vorig jaar is de mening van de springers hier in veranderd, vorig jaar waren de springers duidelijk tegen het invoeren van een derde klasse. Dit jaar is 45,95% het niet eens met het invoeren van een derde klasse tegenover 37.84% die het een goed idee vinden.

Over het materiaal zijn de springers over het algemeen heel erg tevreden! 51,3% zegt goed en 41,5% zegt zelfs uitstekend. Veel opmerkingen hierbij over problemen met de mikken op de senior-schans nu de stokken steeds verder worden gezet.

De reacties op de vraag wat de springers er van vinden om bij elke wedstrijd prijzen te winnen wordt heel wisselend gereageerd. 27,7% zegt dat de prijzen 'niet zo veel boeien' tegenover 16,62% die zegt heel blij te zijn met een beker/medaille als prijs. De overige 55,68% zit verspreid tussen 'het boeit mij niet veel' en 'ik ben heel blij met een prijs'. Veel opmerkingen hierbij dat de oudere springers het niet zo bijzonder vinden, maar de jeugd en jongere springers er daarentegen wel veel om geven. Ook is er veel vermeld dat prijzen in een andere vorm dan een beker een leuk idee is.

De laatste vraag in de enquete ging over de finale bij de eerste klasse. Soms zijn er voor een finale een aantal afmeldingen, een idee is om de open finaleplaatsen op te vullen met bijvoorbeeld springer 4, 5 of 6, etc. Wat vinden de springers van dit idee: 67.57% vindt dit een goed idee. 5,41% vindt het geen goed idee. De overige springers maakt het niet uit.

Allemaal bedankt voor het invullen, wij gaan met de verbeterpunten aan de slag!

Groetjes de Springersraad,
Matthieu van Vuuren, Erwin Timmerarends, Laurens Lekkerkerker, Bente Meijerink en Annemarie van Schaik.