De NFB vindt het, samen met de aangesloten bonden, belangrijk dat er goed opgeleide en gecertificeerde trainers zijn die onze sporters begeleiden.
In 2020 worden een aantal aantal opleidingen/ cursussen aangeboden.

Kijk goed welke cursus je zou willen doen en of je op de data beschikbaar bent.

Nieuw

 • Een ééndaagse begeleiderscursus, bedoeld voor ouders en andere helpenden die actief zijn bij wedstrijden en trainingen. (nog niet gepland in 2022)
 • Een herhaalcursus, voor trainers die hun certificaat in het verleden reeds hebben behaald.(nog niet gepland in 2022)
 • Cursus Assistent-trainer (nivo 1) – in Friesland gepland voor 2022, nog onderhanden in Holland
 • De cursus Fierljeptrainer (nivo 2) (nog niet gepland in 2022)

Voor het volgen van de cursussen wordt een kostenvergoeding gevraagd. Bespreek eventueel met de eigen vereniging of zij bereid is de kosten (of een deel daarvan) voor haar rekening te nemen. Soms kan het bestuur deze vergoeding terugvragen via FLB of PBH omdat er vaak opleidingssubsidies zijn.

Voor je kunt starten met de opleiding moet je een bewijs van goed gedrag, ook wel een VOG verklaring functiecode 84 genoemd, kunnen overleggen. (deze kan gratis aangevraagd worden via trainingen@nederlandsefierljepbond.nl)

Het team met docenten bestaat uit: Rimmer Abma, Thewis Hobma, Klaske Nauta, Kenneth Broos en Paul van Meijeren.

Overzicht aanbod, data, vereisten trainerscursussen 2022

Begeleiderscursus

 • Datum: (nog niet gepland in 2022)
 • Locatie: De cursus wordt zowel in Holland als in Friesland gegeven
 • Inhoud: In één ochtend worden de basisbeginselen bijgebracht zodat de deelnemers kunnen helpen bij de trainingen (assisteren, polszetten, harken, meten, mikken/ polshouden, veiligheid etc)
 • Bij uitstek geschikt voor ouders/ familieleden die tijdens het seizoen een handje willen meehelpen
 • Minimaal aantal deelnemers is 10
 • Kosten 25 euro
 • Aanmelden voor 1 juni …. via het mailadres trainingen@nederlandsefierljepbond.nl

Cursus Assistent-trainer

 • Data: 26 maart 2022, 9 april 2022, 23 april 2022 en 7 mei 2022 (examen)
 • Locatie: De cursus wordt in Friesland gegeven
 • Studiebelasting cursus assistent-trainer (Nivo 1)
 • Er zijn 3 cursusdagen van 3,5 uur en een examen. Elke week zal er een uur nawerk zijn en ook ongeveer twee uur voorbereiding.
 • Elke cursist verzorgt als “stage” drie trainingen bij de eigen vereniging. en met voor-, en nawerk zal dit ongeveer 6 uur stage zijn. Van de trainingen moet een logboek bijgehouden worden die in de portfolio komt.
 • Voor het examen moet het cursusboek bestudeerd worden en vragen worden gemaakt. Dit zal ongeveer 5 uren in beslag nemen. Tot slot zal er een examenles gegeven worden van 45 min.. Ook zal hier weer een uur voorbereiding aan vooraf gaan.
 • Totaal zal er ongeveer 24 uur (inclusief stage) studiebelasting zijn over de hele cursus.
 • Minimaal aantal deelnemers is 6, maximaal aantal deelnemers is 12
 • Kosten 150 euro
 • Aanmelden voor 15 februari 2022 via het mailadres trainingen@nederlandsefierljepbond.nl

Cursus Fierljeptrainer

 • Datum: (nog niet gepland in 2022)
 • Locatie: Dit is een gecombineerde groep en de cursus zal voor de helft in Friesland en de andere helft in Holland gegeven worden
 • Studiebelasting cursus fierljeptrainer (Nivo 2)
 • Instapeis voor deze cursus is een diploma / certificaat van de nivo 1 cursus en ervaring als (assistent)trainer. Een vrijstelling is eventueel mogelijk op basis van een bewijs van een eerder gevolgde trainersopleiding voor een andere sport of een bevoegdheid voor het geven van sportlessen in het onderwijs.
 • Er zijn 6 cursusdagen van 3,5 uur. Elke week zal er een uur nawerk zijn en ook ongeveer twee uur voorbereiding.
 • Elke cursist zal als stage gedurende het seizoen: 20 trainingen of demo’s, met voor-, en nawerk zal dit ongeveer 40 uur stage zijn. Van de trainingen moet een logboek bijgehouden worden die in de portfolio komt.
 • In september is het examen.
 • Voor het examen moet het cursusboek bestudeerd worden en vragen worden gemaakt. Dit zal ongeveer 5 uren in beslag nemen. Tot slot zal er een examenles gegeven worden van 45 min.. Ook zal hier weer een uur voorbereiding aan vooraf gaan.
 • Totaal zal er ongeveer 80 uur (inclusief stage) studiebelasting zijn over de hele cursus.
 • Minimaal aantal deelnemers is 6, maximaal aantal deelnemers is 10
 • Kosten 300 euro

Herhaaldag

 • Datum: (nog niet gepland in 2022)
 • Voor alle trainers die de cursus in eerdere jaren gevolgd hebben
 • Minimaal aantal deelnemers 10
 • Aanmelden voor 1 mei …. via het mailadres trainingen@nederlandsefierljepbond.nl

Gecertificeerde trainers

De volgende trainers zijn door de NFB, na het volgen van een opleiding en examen,  gecertificeerd als fierljeptrainer

Regio Friesland/ Groningen (FLB)

 1. Bart van Rijn (Grijpskerk)
 2. Bartele Nicolai (Westergeest)
 3. Durk Scherjon (Hurdegaryp)
 4. Edde Wolters (Burgum)
 5. Frederik Boersma (Kollumerpomp)
 6. Gerbrig vd Velde (St Johannesga)
 7. Hans Ulco de Boer (Jutrijp)
 8. Hugo Bosgraaf (Grijpskerk)
 9. Jildou Postma (Winsum)
 10. Jimmo Smit (Winsum)
 11. Klaske Nauta (Ijlst)
 12. Mark van Houten (Sneek)
 13. Menno Devilee (Ijlst)
 14. Niek Roorda  (Akkrum)
 15. Nynke Veltman (Drachten)
 16. Pieter Coehoorn (Buitenpost)
 17. Rein van der Wal (Workum)
 18. Sjoerd Hobma (Groningen)
 19. Tim Ebbing (Ouwsterhaule)
 20. Tjibbe-Jan van Assen (Kollumerpomp)
 21. Wim Terpstra (Tzum)

Assistent-trainers

 1. Alle Bethlehem (IJlst)
 2. Iris Bethlehem (Sint Nicolaasga)
 3. Auke Zijlstra (IJlst)
 4. Henny Kooistra (Leeuwarden)
 5. Wim Terpstra (Tzum)
 6. Allard Miedema (Vrouwenparochie)
 7. Freerk Broekstra (Tzummarum)
 Regio Utrecht/ Zuid-Holland (PBH)

 1. Arja Helmes (IJsselstein)
 2. Ben van Schaik (Polsbroekerdam)
 3. Brenda Baars (Benschop)
 4. Carla Bos (Bodegraven)
 5. Corné de Regt (Linschoten)
 6. Carolien Voorbij- de Groot (Linschoten)
 7. Christiaan Spruit (Snelrewaard)
 8. Cornelis de Bruijn (Lopik)
 9. Fabienne Overbeek (Benschop)
 10. Gelieny van der Paauw (Montfoort)
 11. Gerwin van Vliet (Woerden)
 12. Jaco de Groot (Woerden)
 13. Kenneth Broos (Montfoort)
 14. Liesbeth de With (Woerden)
 15. Leo Roskam (Lopik)
 16. Marielle Kastelein (Zegveld)
 17. Marja van Eijk-Tigchelaar (Haastrecht)
 18. Margriet Kamphof (Montfoort)
 19. Niels Koetsier (Leeuwarden)
 20. Willeke van Dijk (Linschoten)
 21. Maik Backx (Haastrecht)
 22. Ricardo Faaij (Haastrecht)
 23. Rick Boer (Lopik)

Assistent-trainers

 1. Aron Verburg (Zegveld)
 2. Bente Meijerink (Woerden)
 3. Corné Lekkerkerker (IJsselstein)
 4. Douwe Boersma (Amersfoort)
 5. Eline Duurkoop (Woerden)
 6. Geert van Ingen (Zegveld)
 7. Gerianne Boer (Kamerik)
 8. Guus Hoogland (Montfoort)
 9. Jelle Vianen (Linschoten)
 10. Joanne van de Geer (Benschop)
 11. Marjan Duurkoop-de Groot (Woerden)
 12. Marcel Blekendaal (Maarssen)
 13. Naomi Bergman (Zegveld)
 14. Nicole Uitman (Kamerik)
 15. Niels van der Kroef (Linschoten)
 16. Paul van Meijeren (Zegveld)
 17. Pieter Hielema (Kockengen)
 18. Rianne de Regt (Linschoten)
 19. Remco Benschop (Snelrewaard)
 20. Rian Baas (Oudewater)
 21. Sander van Vliet (Oudewater)
 22. Tom Vendrig (Montfoort)
 23. Ton van den IJssel (Montfoort)
 24. Werner Kamphof (Oudewater)
 25. Wijnan van Ingen (Zegveld)
 26. Wilco van Amerongen (Benschop)