2018-02-26 20:04

De bank vindt het belangrijk om vanuit haar lokale betrokkenheid deze unieke Hollandse sport te ondersteunen. De sponsorbijdrage komt o.a. tot uiting in een reclamebord op de polsstokwagen en een advertentie in de Polshoogte. Op donderdag 22 febr. is het contract ondertekend door Rob Klooster van de Rabobank en Arja Helmes van de sponsorcommissie.