media Leeuwarder Courant.jpg
2005-08-15 16:12

Rimmer Abma wil altijd winnen

It HEIDENSKIP - Welk spelletje Rimmer Abma ook doet, hij moet en zal winnen

Die instelling heeft de voormalig topljepper nog altijd. Dat bleek ook zaterdagavond tijdens de NFM weer. Johan Oldewarris, vroeger al een grote concurrent van de Hegemer, opende bij de veteranen (40+) met 14.98 meter. Abma ging daar met 16.38 ruim overheen. Die afstand was de winnende. „Ek sa’n ienmalige wedstriid as de NFM is foar my in kompetysje. Ik kin hjir net gewoan lekker springe.“

Het is ook de reden dat Abma vindt dat er in het reguliere seizoen niet met een veteranenklasse begonnen moet worden. „Dan wolst tefolle en krijst op dizze leeftiid blessures.“