media Leeuwarder Courant.jpg
2005-08-15 16:16

Jacob Scherjon wint in thriller bij jongens

IT HEIDENSKIP - Nog niet eerder in zeventien edities NFM was het niveau van de jongenscategorie zo hoog als zaterdag.

Hilbert Jan Steenbeek werd met zijn fraaie afstand van 15.48, wat een dik persoonlijk record betekende, zesde en laatste. Hij kwam daarmee zelfs nog verder dan de winnende afstand van 15.38 van Albert P. Sikkema van vorig jaar.

Het zei veel over de wedstrijd, die daarnaast ook nog eens de boeken ingaat als de spannendste ooit. Jacob Scherjon werd uiteindelijk winnaar, al eindigde hij met 15.91 precies gelijk met zijn Hollandse opponent Jan Willem de Groot. „lk ha it oan it ein hast yn’e broek dien fan de spanning. Ik ha noch noait sa’n spannende wedstrijd meimakke. It wie ek net normaal dat Jan Willem en ik presys deselde ôfstân delsetten“, zei Jacob Scherjon.

De Burgumer noteerde als tweede afstand 15.90 en op basis daarvan — De Groot had 15.81 als een na beste sprong - mocht de Friese klassementsleider het gouden NFM-hangertje in ontvangst nemen. „lk wie foar de finale al bot senuweftich, want ik moast mysels dochs wiermeitsje. En witst net hoe goed de Hollanners binne. No wit ik dat ik my foar it NK net mear sa drok hoech te meitsjen. Want Jan Willem wie no top en ik eins noch lang net“, aldus Scherjon.

Sjoukje Tjalma hoeft zich voor het NK ook niet ongerust te maken. De Heidenskipse was bij de dames verreweg de beste. De sprong van 14.45 leverde haar voor het eerst een gouden NFM hangertje op. „Wy wiene hjoed de minst spannende groep, tink? Sa ha ik it sels wol field yn elts gefal. Ik wie nei myn earste sprong (daarin zette ze al de winnende afstand neer, red.) ek net sa motifeard mear. Ik hie der op hoopt dat der noch ien oerhinne gean soe,. want dan hie ik ek oan de bak moatten“, bekende Tjalma.

Dat gebeurde evenwel niet. De Hollandse hoop Margriet Kamphof faalde hopeloos en viel niet eens in de prijzen. Jantina de Vreeze, de winnares van vorig jaar, haalde de limiet in de voorronde niet en ontbrak. Ineke Prins was wegens omstandigheden niet van de partij. Daardoor kon Jildou Postma knap tweede worden met 13.76 en pakte Anja Helmholt met 13.22 terecht het bronzen hangertje.

E.F.