media Leeuwarder Courant.jpg
2005-08-15 16:22

Hannes Scherjon weer beste op NFM

IT HEIDENSKIP - Hannes Scherjon heeft zaterdag op de zeventiende editie van de Nationale Fierljep Manifestatie, de NFM, voor een primeur gezorgd

Door Edwin Fischer

De junior slaagde er voor het tweede jaar op rij in om de verste afstand van alle deelnemers neer te zetten. Met een prachtige sprong ljepte de Noardburgumer naar 18 meter 25. Hij won daarmee zijn eigen klasse en bleef Henk Schievink, de winnaar van de senioren, ook met 19 centimeter voor.

Vorig jaar werd Hannes Scherjon met 17.90 dagwinnaar van de NFM. Een extra prijs, zoals dat bij het Fries kampioenschap wel het geval is, leverde hem dat niet op. Ook in deze aflevering was slechts roem zijn deel, maar gelukkig is die wel eeuwig durend.

De cios-student liep dan ook breed lachend en veelvuldig handjes schuddend door de feesttent op het fierljepterrein in It Heidenskip. Al die felicitaties waren meer dan verdiend. Zijn serie was namelijk indrukwekkend en de beste ooit op de NFM gemaakt.

Scherjon begon met 17.73, ljepte vervolgens in zijn prachtige karakteristieke stijl naar een nieuw pr van 18.25 en bevestigde met 17.67 en 17.83 zijn topvorm. Het niveau bij de junioren was met sprongen van 18.07 (Jaco de Groot), 17.44 (Ysbrand Galama) en 17.14 (Thomas Helmholt) sowieso bijzonder goed. Zelfs een onsportieve onverlaat die het stokje vanwaar hij de aanloop moet beginnen verplaatste, kon hem niet uit zijn concentratie halen.

„lk ha my dêr mar net drok om makke. It hat my sels ekstra motifeard. Nedich wie dat net, hear. Ik fielde al oankommen dat ik hiel goed springe soe. Dizze skânsen lizze my ek hiel goed en ik ha in bytsje oan de loop dien. Dêrneist train ik hast alle dagen ien, twa oeren. Dus it moast der in kear útkommen“, aldus Hannes Scherjon.

Hij bleef dus ook alle senioren voor, Dat betekende overigens niet dat daar ondermaats gepresteerd werd. In tegendeel. Bart Heimholt, die op haren en snaren de finaleavond haalde, moest met een prima 17.80 slechts met de vijfde stek genoegen nemen. Erik Bos, een van de twee Hollanders die zich voor de uit twaalf Ljeppers bestaande finale geplaatst had, werd met 17.91 vierde.

Het bronzen hangertje was voor debutant Thewis Hobma. De nieuwbakken topklasser liet met een pr van 17.98 zien helemaal bij de 'grote jongens' te horen. „Sa fielt it ek, al hie ik sels noch it gefoel dat der mear ynsiet. Ik wie ek sa bot mei dizze wedstriid dwaande west. Want it giet yn in seizoen dochs om dizze grutte wedstriden.“

Hij moest genoegen nemen met het bronzen hangertje, ondanks dat de ljepper uit Oosthem dezelfde afstand als Klaas Haanstra noteerde. Diens tweede afstand (17.57) was evenwel verder dan die van Hobma, die 17.18 noteerde. „Wer twadde, mar ik sit der net mei. Ik bin oan myn bste seizoen oait dwaande en de echt grutte wedstriden komme noch“, lachte Haanstra.

Hij zag Henk Schievink zijn eerste overwinning op de NFM halen. Makkelijk ging dat niet, bekende de Burgumer. „lk ha ien dei nedich om fan in wedstriid te herstellen. Omdat wy freed al yn Bútenpost springe moasten, wie ik sa stiif as wat. It moast dan ek fan fier komme, mar it wie genôch.“

Blij was Schievink zeker. „Myn earste gouden hangerke. Ik moat sizze dat ik it FK echt de wichtichste wedstriid fan it jier fyn, mar no't ik dizze wôn ha, moat ik sizze dat dat toch ek hiel goed fielt.“