Overzicht familie - Wybe Valkema

Relatie
Vader van Ruurd Valkema
Relatie
Neef (oomzegger) van George Valkema
Relatie
Neef (oomzegger) van Jetze Valkema
Relatie
Neef van Ada Valkema

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond