Overzicht dagtitels

2e klasse

 NaamAantal titelsSeniorenDamesJuniorenJongensMeisjesJeugd
1Nicole Uitman160160000
2Manon Koehoorn110100100
3Jorn Kamphof11009200
4Alwin Fonk101000000
5Gerben Brouwer10008200
6Sjoerd Kramer9006300
7Stefan Douma9009000
8Corné de Regt9108000
9Davy de Wit9306000
10Benny v/d Ploeg9900000
11Hindrik Westra8005300
12Tsjebbe Galema8800000
13Douwina de Jong8080000
14Oane Galama8800000
15Auke Zijlstra8206000
16Marrit v/d Wal8080000
17Iris Wijbenga7040030
18Jake van Dam7502000
19Hilde v/d Weij7000070
20Michiel Zijlstra7005200
21Femke Brouwer7070000
22Stijn Overbeek7007000
23Lisanne Kroon6000060
24Hanna Stigter6000060
25Dytmer v/d Wal6303000
26Ruben van Eijk6000600
27Folkert Veldstra6303000
28Emma Klijn Velderman6000060
29Sietse Lefferts6000600
30Lorenzo Boele5000500
31Bram van den Berg5500000
32Paul van Meijeren5500000
33Gerbrich Steensma5050000
34Roza Verburg5000050
35Leroy van Maurik5000500
36Jasper Henstra5302000
37Floortje Hijman5000050
38Theo van Kooten5500000
39Rianne de Regt5000050
40Berber de Vries5020030
41Wisse Broekstra5000500
42Rixt v/d Goot5000050
43Thijs Faassen5500000
44Marije Visser5050000
45Wiebren Schukken5401000
46Niek Faassen4400000
47Egbert Hazewindus4004000
48Siem Lefferts4004000
49Henrieke Wijnstra4010030
50Arno Baas4400000
51Germ Terpstra4000400
52Boukje de Boer4040000
53Hendrik Jacob Krol4001300
54Rick Cazant4000400
55Minne Smit4004000
56Fenna Jongsma4000040
57Julia van Eijk4040000
58Anna Kramer4040000
59Doriene de Vos-de Wit4040000
60Inger Haanstra4000040
61Bart Helmholt4400000
62Marlinda Cluistra4040000
63Abe-Luuk Stedehouder4004000
64Antsje Draijer4040000
65Hidde de Jong4000400
66Rick van der Wind3000300
67Lisanne Cazant3000030
68Jos Bethlehem3300000
69Joost van Weelden3000300
70Akke Dijkstra3030000
71Mark van der Horst3000300
72Noa de Boer3000030
73Wendy Helmes3030000
74Janneke Wittermans3030000
75Lisse v/d Knaap3020010
76Bouwe Westert3003000
77Douwe Abma3000300
78Harm van der Vlist3300000
79Rianne Kampen3000030
80Tirza Boschma3030000
81Ruben Bezuijen3000300
82Twan Kastelein3001200
83Maureen Poiesz3030000
84Gerben van Schaik3201000
85Sietze Ketelaar3003000
86Erwin Lefferts3000300
87Jelle Timmerman3003000
88Lizanne Schilt3030000
89Yenthe van Kammen3000030
90Kyrill van Veen3001200
91Danielle de Jong3000030
92Leonie de Regt3030000
93Harmen Bogaard3000300
94Grytsje Veltman3010020
95Evert Zijlstra3001200
96Fimke v/d Haring3000030
97Jetse Bokma3300000
98Martijn Zuidersma3000300
99Lieke Stolwijk3000030
100Thewis Hobma3300000
101Thomas v/d Goot3002100
102Lennart Baas3201000
103Timo v/d Knaap3000300
104Brenda Baars3030000
105Femke Groenhof3000030
106Marike Jansen2000020
107Inez Bouwman2000020
108Ties Meijer2000200
109Naomi Bergman2020000
110Mare Dijkstra2020000
111Wytse Steensma2000200
112Annemarie van Schaik2020000
113Casper Bogaard2000200
114Anna-Jet Leyenaar2020000
115Freerk v/d Werff2200000
116Aise Jongsma2000200
117Arie Jan van der Vlist2200000
118Jelle Hendrik Kampen2000200
119Rymke Prins2020000
120Teus Korevaar2200000
121Suzanne Mulder2000020
122Jelte Veltman2000200
123Gwen van Dam2010010
124Esther Wesselink2000020
125Hanneke Westert2000020
126Jeltske Terpstra2000020
127Jelmer de Jong2000200
128Werner Kamphof2200000
129Melle Veenstra2000200
130Jelte Folkertsma2000200
131Jan Teade Nauta2200000
132Gerwin de Jong2000200
133Aron Verburg2002000
134Kimberly Slootjes2020000
135Anneke Broersma2020000
136Wijnan van Ingen2002000
137Mads Tolsma2000200
138Ronald van Bemmel2200000
139Marije Reitsma2020000
140Cynthia Stigter2000020
141Jitse Postma2000200
142Tessa Kramer2020000
143Eline Kastelein2000020
144Nikita van Dijk2000020
145Floris van Elzakker2200000
146Remko Tamminga2000200
147Bram den Hartogh2002000
148Mirije Zorgdrager2000020
149Reymon Tukker2000200
150Karsten Klarenbeek1000100
151Berber Haanstra1000010
152Niels Levering1100000
153Matthieu van Vuuren1001000
154Chantal Koehoorn1010000
155Gerwin van Vliet1100000
156Reinder Haanstra1000100
157Scott Ottingh1001000
158Hieke Vogel1000010
159Gerianne Boer1010000
160Bastiaan de Bruijn1100000
161Christiaan de With1100000
162Yvonne Boer1000010
163Jeroen Wesselius1000100
164Brent Monsma1000100
165Ratja Bleijenberg1000100
166Nynke Hoogland1000010
167Geert van Ingen1100000
168Djurre de Jong1000100
169Wieger van der Vaart1001000
170Roef Eijzenga1000100
171Yrsa Maats1000010
172Sipke Dokter1001000
173Rutger Haanstra1001000
174Riemer Zijlstra1000100
175Liesbeth de Groot - de With1010000
176Judith de Haan1000010
177Lisanne de Jong1000010
178Age Hulder1100000
179Elise Boer1000010
180Riemer Durk Krol1000100
181Eldert Simon Groenhof1000100
182Auke Jan Jilderda1000100
183Folkert Heida1100000
184Daan Rietveld1000100
185Meike Zijderlaan1000010
186Eling Zijlstra1000100
187Gerwin Kastelein1100000
188Eimert van Ingen1000100
189Leon de Wit1001000
190Rick Reurink1100000
191Niels van der Kroef1100000
192Carina den Hartogh1010000
193Nynke Kampen1000010
194Daniëlle Hielema1000010
195Remco de Ruijter1000100
196Hidde van Dam1000100
197Thys Jan Bootsma1001000
198Sietse Hazewindus1001000
199Robert Miltenburg1000100
200Chris Geerdink1000100
201Jorrit Bouwstra1000100
202Sjoerd Hobma1100000
203Auke de Wit1001000
204René Braaksma1100000
205Jorn de Vries1100000
206Wessel Schenk1000100
207Silvan Bouma1001000
208Douwe Jens Steensma1001000
209Roy Velis1000100
210Sarah Brak1000001
211Hylkje Hoekstra1000010
212Jasper Haanstra1000100
213Ferran Houdijk1000100
214Moniek van Vliet1010000
215Wieger-Piet Haarsma1100000
216Boaz Vreman1001000
217Marco Koopmans1001000
218Tim Wassenaar1000100
219Anje Bergsma1010000
220Corien Quaak1010000

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond