Overzicht dagtitels

2e klasse

 NaamAantal titelsSeniorenDamesJuniorenJongensMeisjesJeugd
1Nicole Uitman160160000
2Alwin Fonk101000000
3Manon Koehoorn9000090
4Jorn Kamphof9007200
5Sjoerd Kramer9006300
6Marrit v/d Wal8080000
7Tsjebbe Galema8800000
8Oane Galama8800000
9Benny v/d Ploeg7700000
10Hindrik Westra7004300
11Douwina de Jong7070000
12Hilde v/d Weij7000070
13Lisanne Kroon6000060
14Jake van Dam6402000
15Hanna Stigter6000060
16Corné de Regt6006000
17Auke Zijlstra6006000
18Ruben van Eijk6000600
19Davy de Wit6006000
20Femke Brouwer6060000
21Stijn Overbeek5005000
22Rianne de Regt5000050
23Gerben Brouwer5003200
24Leroy van Maurik5000500
25Roza Verburg5000050
26Paul van Meijeren5500000
27Stefan Douma5005000
28Lorenzo Boele5000500
29Dytmer v/d Wal5203000
30Theo van Kooten5500000
31Wisse Broekstra5000500
32Egbert Hazewindus4004000
33Siem Lefferts4004000
34Gerbrich Steensma4040000
35Germ Terpstra4000400
36Rick Cazant4000400
37Bram van den Berg4400000
38Niek Faassen4400000
39Minne Smit4004000
40Antsje Draijer4040000
41Marlinda Cluistra4040000
42Bart Helmholt4400000
43Inger Haanstra4000040
44Doriene de Vos-de Wit4040000
45Lisanne Cazant3000030
46Arno Baas3300000
47Henrieke Wijnstra3000030
48Joost van Weelden3000300
49Mark van der Horst3000300
50Iris Wijbenga3000030
51Janneke Wittermans3030000
52Gerben van Schaik3201000
53Maureen Poiesz3030000
54Harm van der Vlist3300000
55Douwe Abma3000300
56Berber de Vries3000030
57Floortje Hijman3000030
58Fenna Jongsma3000030
59Lieke Stolwijk3000030
60Julia van Eijk3030000
61Anna Kramer3030000
62Kyrill van Veen3001200
63Jelle Timmerman3003000
64Fimke v/d Haring3000030
65Jetse Bokma3300000
66Rixt v/d Goot3000030
67Brenda Baars3030000
68Femke Groenhof3000030
69Hidde de Jong3000300
70Abe-Luuk Stedehouder3003000
71Folkert Veldstra3003000
72Boukje de Boer2020000
73Gwen van Dam2010010
74Hanneke Westert2000020
75Arie Jan van der Vlist2200000
76Aise Jan Jongsma2000200
77Marike Jansen2000020
78Erwin Lefferts2000200
79Ties Meijer2000200
80Naomi Bergman2020000
81Jeltske Terpstra2000020
82Suzanne Mulder2000020
83Teus Korevaar2200000
84Rymke Prins2020000
85Kimberly Slootjes - Engelhard2020000
86Anneke Broersma2020000
87Wijnan van Ingen2002000
88Grytsje Veltman2000020
89Tirza Boschma2020000
90Ruben Bezuijen2000200
91Jelmer de Jong2000200
92Jelle Hendrik Kampen2000200
93Twan Kastelein2000200
94Jasper Henstra2002000
95Mare Dijkstra2020000
96Wytse Steensma2000200
97Reymon Tukker2000200
98Cynthia Stigter2000020
99Evert Zijlstra2000200
100Ronald van Bemmel2200000
101Yenthe van Kammen2000020
102Michiel Zijlstra2000200
103Jelte Folkertsma2000200
104Danielle de Jong2000020
105Leonie de Regt2020000
106Aron Verburg2002000
107Bram den Hartogh2002000
108Remko Tamminga2000200
109Floris van Elzakker2200000
110Annemarie van Schaik2020000
111Casper Bogaard2000200
112Anna-Jet Leyenaar2020000
113Freerk v/d Werff2200000
114Werner Kamphof2200000
115Lennart Baas2101000
116Nikita van Dijk2000020
117Jitse Postma2000200
118Tessa Kramer2020000
119Eline Kastelein2000020
120Nynke Hoogland1000010
121Geert van Ingen1100000
122Gerwin de Jong1000100
123Folkert Heida1100000
124Riemer Zijlstra1000100
125Chantal Koehoorn1010000
126Matthieu van Vuuren1001000
127Bastiaan de Bruijn1100000
128Karsten Klarenbeek1000100
129Scott Ottingh1001000
130Christiaan de With1100000
131Wiebren Schukken1001000
132Riemer Durk Krol1000100
133Elise Boer1000010
134Jos Bethlehem1100000
135Gerwin Kastelein1100000
136Roef Eijzenga1000100
137Eldert Simon Groenhof1000100
138Rick van der Wind1000100
139Gerwin van Vliet1100000
140Judith de Haan1000010
141Liesbeth de Groot - de With1010000
142Age Hulder1100000
143Gerianne Boer1010000
144Auke Jan Jilderda1000100
145Harmen Bogaard1000100
146Djurre de Jong1000100
147Thomas v/d Goot1000100
148Auke de Wit1001000
149Sjoerd Hobma1100000
150Thijs Faassen1100000
151Eimert van Ingen1000100
152Niels van der Kroef1100000
153Carina den Hartogh1010000
154Remco de Ruijter1000100
155Hidde van Dam1000100
156Lisse v/d Knaap1000010
157Sietse Lefferts1000100
158Thys Jan Bootsma1001000
159René Braaksma1100000
160Anje Bergsma1010000
161Wessel Schenk1000100
162Ratja Bleijenberg1000100
163Meike Zijderlaan1000010
164Eling Zijlstra1000100
165Silvan Bouma1001000
166Douwe Jens Steensma1001000
167Roy Velis1000100
168Brent Monsma1000100
169Lizanne Schilt1010000
170Boaz Vreman1001000
171Marco Koopmans1001000
172Sietse Hazewindus1001000

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond