Overzicht dagtitels

2e klasse

 NaamAantal titelsSeniorenDamesJuniorenJongensMeisjesJeugd
1Nicole Uitman160160000
2Manon Koehoorn110100100
3Jorn Kamphof11009200
4Gerben Brouwer10008200
5Alwin Fonk101000000
6Davy de Wit9306000
7Benny v/d Ploeg9900000
8Sjoerd Kramer9006300
9Stefan Douma9009000
10Corné de Regt9108000
11Marrit v/d Wal8080000
12Hindrik Westra8005300
13Tsjebbe Galema8800000
14Douwina de Jong8080000
15Oane Galama8800000
16Hilde v/d Weij7000070
17Auke Zijlstra7106000
18Michiel Zijlstra7005200
19Femke Brouwer7070000
20Stijn Overbeek7007000
21Iris Wijbenga7040030
22Jake van Dam7502000
23Ruben van Eijk6000600
24Folkert Veldstra6303000
25Emma Klijn Velderman6000060
26Sietse Lefferts6000600
27Lisanne Kroon6000060
28Hanna Stigter6000060
29Dytmer v/d Wal6303000
30Theo van Kooten5500000
31Marije Visser5050000
32Thijs Faassen5500000
33Rixt v/d Goot5000050
34Wisse Broekstra5000500
35Rianne de Regt5000050
36Leroy van Maurik5000500
37Floortje Hijman5000050
38Lorenzo Boele5000500
39Bram van den Berg5500000
40Paul van Meijeren5500000
41Roza Verburg5000050
42Anna Kramer4040000
43Doriene de Vos-de Wit4040000
44Inger Haanstra4000040
45Bart Helmholt4400000
46Marlinda Cluistra4040000
47Abe-Luuk Stedehouder4004000
48Antsje Draijer4040000
49Fenna Jongsma4000040
50Hidde de Jong4000400
51Julia van Eijk4040000
52Rick Cazant4000400
53Minne Smit4004000
54Niek Faassen4400000
55Egbert Hazewindus4004000
56Siem Lefferts4004000
57Henrieke Wijnstra4010030
58Arno Baas4400000
59Gerbrich Steensma4040000
60Germ Terpstra4000400
61Jasper Henstra4202000
62Evert Zijlstra3001200
63Jelle Timmerman3003000
64Yenthe van Kammen3000030
65Danielle de Jong3000030
66Kyrill van Veen3001200
67Leonie de Regt3030000
68Harmen Bogaard3000300
69Berber de Vries3000030
70Lizanne Schilt3030000
71Fimke v/d Haring3000030
72Jetse Bokma3300000
73Lieke Stolwijk3000030
74Wiebren Schukken3201000
75Thewis Hobma3300000
76Thomas v/d Goot3002100
77Timo v/d Knaap3000300
78Lennart Baas3201000
79Brenda Baars3030000
80Femke Groenhof3000030
81Grytsje Veltman3010020
82Rianne Kampen3000030
83Janneke Wittermans3030000
84Jos Bethlehem3300000
85Lisanne Cazant3000030
86Joost van Weelden3000300
87Mark van der Horst3000300
88Wendy Helmes3030000
89Erwin Lefferts3000300
90Martijn Zuidersma3000300
91Rick van der Wind3000300
92Gerben van Schaik3201000
93Lisse v/d Knaap3020010
94Tirza Boschma3030000
95Douwe Abma3000300
96Harm van der Vlist3300000
97Hendrik Jacob Krol3000300
98Ruben Bezuijen3000300
99Twan Kastelein3001200
100Boukje de Boer3030000
101Maureen Poiesz3030000
102Remko Tamminga2000200
103Bram den Hartogh2002000
104Mirije Zorgdrager2000020
105Reymon Tukker2000200
106Cynthia Stigter2000020
107Marije Reitsma2020000
108Ronald van Bemmel2200000
109Melle Veenstra2000200
110Jelte Folkertsma2000200
111Gerwin de Jong2000200
112Floris van Elzakker2200000
113Eline Kastelein2000020
114Wytse Steensma2000200
115Annemarie van Schaik2020000
116Casper Bogaard2000200
117Anna-Jet Leyenaar2020000
118Freerk v/d Werff2200000
119Werner Kamphof2200000
120Nikita van Dijk2000020
121Jitse Postma2000200
122Tessa Kramer2020000
123Mare Dijkstra2020000
124Jan Teade Nauta2200000
125Aron Verburg2002000
126Hanneke Westert2000020
127Akke Dijkstra2020000
128Arie Jan van der Vlist2200000
129Aise Jongsma2000200
130Marike Jansen2000020
131Inez Bouwman2000020
132Sietze Ketelaar2002000
133Ties Meijer2000200
134Naomi Bergman2020000
135Jeltske Terpstra2000020
136Gwen van Dam2010010
137Esther Wesselink2000020
138Mads Tolsma2000200
139Kimberly Slootjes2020000
140Anneke Broersma2020000
141Wijnan van Ingen2002000
142Jelmer de Jong2000200
143Jelle Hendrik Kampen2000200
144Rymke Prins2020000
145Teus Korevaar2200000
146Suzanne Mulder2000020
147Marco Koopmans1001000
148Boaz Vreman1001000
149Moniek van Vliet1010000
150Wieger-Piet Haarsma1100000
151Ferran Houdijk1000100
152Hylkje Hoekstra1000010
153Gerwin Kastelein1100000
154Anje Bergsma1010000
155René Braaksma1100000
156Auke de Wit1001000
157Sjoerd Hobma1100000
158Rick Reurink1100000
159Eimert van Ingen1000100
160Leon de Wit1001000
161Daniëlle Hielema1000010
162Roy Velis1000100
163Douwe Jens Steensma1001000
164Gerianne Boer1010000
165Bastiaan de Bruijn1100000
166Karsten Klarenbeek1000100
167Scott Ottingh1001000
168Yvonne Boer1000010
169Christiaan de With1100000
170Brent Monsma1000100
171Jeroen Wesselius1000100
172Wessel Schenk1000100
173Ratja Bleijenberg1000100
174Meike Zijderlaan1000010
175Eling Zijlstra1000100
176Sarah Brak1000001
177Silvan Bouma1001000
178Berber Haanstra1000010
179Niels van der Kroef1100000
180Carina den Hartogh1010000
181Liesbeth de Groot - de With1010000
182Lisanne de Jong1000010
183Age Hulder1100000
184Eldert Simon Groenhof1000100
185Auke Jan Jilderda1000100
186Elise Boer1000010
187Riemer Durk Krol1000100
188Folkert Heida1100000
189Djurre de Jong1000100
190Gerwin van Vliet1100000
191Geert van Ingen1100000
192Nynke Hoogland1000010
193Niels Levering1100000
194Chantal Koehoorn1010000
195Judith de Haan1000010
196Rutger Haanstra1001000
197Remco de Ruijter1000100
198Hidde van Dam1000100
199Chris Geerdink1000100
200Thys Jan Bootsma1001000
201Sietse Hazewindus1001000
202Robert Miltenburg1000100
203Corien Quaak1010000
204Jorrit Bouwstra1000100
205Daan Rietveld1000100
206Wieger van der Vaart1001000
207Roef Eijzenga1000100
208Yrsa Maats1000010
209Sipke Dokter1001000
210Riemer Zijlstra1000100
211Matthieu van Vuuren1001000

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond