Overzicht dagtitels

Tweekamp

 NaamAantal titelsSeniorenDamesJuniorenJongensMeisjesJeugd
1Aart de With282204200
2Etty Kramer-Spriensma9090000
3Wil v.d. Berg8080000
4Bart Helmholt8601100
5Marjan Duurkoop-de Groot7070000
6Dymphie Baas7070000
7Jaco de Groot7403000
8Henk Schievink6402000
9Rimmer Abma6401100
10Jaap den Boer6501000
11Tineke Vlieger6060000
12Antke vd/ Wal6060000
13Erwin Timmerarends6103200
14Lambert Groothedde5004100
15Ben Helmholt5000500
16Bjinse Wolters5201200
17Wybe Valkema4101200
18Catharinus Hoekstra4002200
19Marja van Kooten4040000
20Klaas Haanstra4202000
21Jan Yntema4002200
22Jettie Bouma4040000
23Marcel Nijboer3102000
24Gerrit de Vos3002100
25Jantina de Vreeze3030000
26Pieter Haanstra3002100
27Wim Rietveld3201000
28Piet Scherjon3000300
29Gerhard Vlieger3300000
30Jacob Scherjon3001200
31Henk v.d. Velde3102000
32Margriet Kamphof3030000
33Pieter Verweij3003000
34Florens Overbeek2001100
35Reinier Overbeek2001100
36Pieter Huistra2000200
37Demi Groothedde2010010
38Jan Teade Nauta2001100
39Lambert Janson2002000
40Frederik Boersma2000200
41Evert Wilstra2200000
42Cor Buma2001100
43Roel Bokke Span2200000
44Enne Kamstra2000200
45Ada Valkema2020000
46Reinder Steenbeek2001100
47Remco van den Berg2001100
48Wilco van Amerongen2001100
49Rick Lodder2000200
50Johan Oldewarris2101000
51Leo de Ruiter2200000
52Alwin Fonk2000200
53Freark Kramer2002000
54Nard Brandsma2101000
55Rein v/d Wal2100100
56Wendy Helmes2020000
57Pieter Coehoorn2000200
58Sipko Hogendorp2000200
59Fabiƫnne Overbeek2010010
60Sjoukje Tjalma2020000
61Addy Booy2001100
62Bastiaan de Leeuw1000100
63Pieter Hielema1000100
64Jan-Willem de Groot1001000
65Ada Meuleman-de Wit1010000
66Marten J. v.d. Ploeg1001000
67Ids Woudwijk1001000
68Jan Ykema1000100
69Oane Galama1100000
70Ricardo Faaij1000100
71Jarno Knijff1000100
72Anton van der Bas1100000
73Hans van Eijk1001000
74Evert v/d Wal1001000
75Thewis Hobma1100000
76Wim de Jong1001000
77Arie Vos1000100
78Jelle de Jong1001000
79Christiaan Kruis1001000
80Wietse Wijma1001000
81Siebrand de Roos1000100
82Kees-Jan de Leeuw1000100
83Liesbeth de Groot - de With1010000
84Hiske Penninga1010000
85Jos Eikelenboom1001000
86Age Hulder1001000
87Johanna Haanstra-Tinga1010000
88Willem Verweij1100000
89Jarich Wijnstra1000100
90Margreet Kamminga1010000
91Johan Boersma1100000
92Olaf van Kammen1001000
93Bobby Zwaagman1000100
94Rein Rijpma1000100
95Sytse E Adema1000100
96Martin de Ridder1001000
97Jikke de Vries de Jong1010000
98Sigrid Bokma1000010
99Freek Strien1000100
100Sjoerd Heidbuurt1000100
101Rients v/d Wal1001000
102Eddy Boersma1000100
103Nora de Jong1010000
104Ysbrand Galama1100000
105Pascal Kop1000100
106Klaske Nauta1010000
107Henk van Os1100000
108Thomas van Midden1100000
109Egon van Kammen1001000
110Hidde van Dam1001000
111Sander van Zwieten1000100
112Teus Eikelenboom1100000
113Hendrik (Hotze) Haanstra1000100
114Hessel Haanstra1000100
115Cornelis de Bruijn1001000
116Arend Hofstee1001000
117Janny de Vries - de Jong1010000
118Suzanne Mulder1000010
119Wesley Schippers1001000
120Douwe Abma1000100
121O. v.d. Mossel1000100
122Wim de Bruyn1000100
123Arie v.d. Stok1100000
124Femke Rispens1000010
125Rein Douwe Veenstra1001000
126Eelke Scherjon1000100
127Hendrik (Bokke) Haanstra1000100
128Jesper Demmer1000100
129Renze Wolters1001000
130Elly de Groot-Maaijen1010000
131Rutger Haanstra1000100
132Jan Hooghiemstra1001000
133Erik Velting1000100
134Willem Brouwer Jr.1001000
135Anouk Greveling1010000
136Gerwin van Vliet1001000
137Alwin Zwaagman1100000
138Rein Ketelaar1000100
139Anna-Jet Leyenaar1010000

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond