Overzicht dagtitels

Tweekamp

 NaamAantal titelsSeniorenDamesJuniorenJongensMeisjesJeugd
1Aart de With282204200
2Etty Kramer-Spriensma9090000
3Wil v.d. Berg8080000
4Bart Helmholt8601100
5Dymphie Baas7070000
6Jaco de Groot7403000
7Marjan Duurkoop-de Groot7070000
8Henk Schievink6402000
9Rimmer Abma6401100
10Jaap den Boer6501000
11Tineke Vlieger6060000
12Antke van der Wal6060000
13Erwin Timmerarends6103200
14Lambert Groothedde5004100
15Ben Helmholt5000500
16Bjinse Wolters5201200
17Wybe Valkema4101200
18Catharinus Hoekstra4002200
19Marja van Kooten4040000
20Klaas Haanstra4202000
21Jan Yntema4002200
22Jettie Bouma4040000
23Jantina de Vreeze3030000
24Pieter Haanstra3002100
25Wim Rietveld3201000
26Piet Scherjon3000300
27Gerhard Vlieger3300000
28Jacob Scherjon3001200
29Henk v.d. Velde3102000
30Margriet Kamphof3030000
31Pieter Verweij3003000
32Marcel Nijboer3102000
33Gerrit de Vos3002100
34Jan Teade Nauta2001100
35Wilco van Amerongen2001100
36Remco van den Berg2001100
37Pieter Coehoorn2000200
38Pieter Huistra2000200
39Florens Overbeek2001100
40Lambert Janson2002000
41Frederik Boersma2000200
42Evert Wilstra2200000
43Cor Buma2001100
44Roel Bokke Span2200000
45Sipko Hogendorp2000200
46Sjoukje Tjalma2020000
47Enne Kamstra2000200
48Ada Valkema2020000
49Reinder Steenbeek2001100
50Rick Lodder2000200
51Johan Oldewarris2101000
52Leo de Ruiter2200000
53Alwin Fonk2000200
54Freark Kramer2002000
55Rein v/d Wal2100100
56Wendy Helmes2020000
57Addy Booy2001100
58Bastiaan de Leeuw1000100
59Pieter Hielema1000100
60Ricardo Faaij1000100
61Ada Meuleman-de Wit1010000
62Marten J. v.d. Ploeg1001000
63Jan-Willem de Groot1001000
64Ids Woudwijk1001000
65Jan Ykema1000100
66Demi Groothedde1000010
67Jarno Knijff1000100
68Anton van der Bas1100000
69Hans van Eijk1001000
70Evert v/d Wal1001000
71Wim de Jong1001000
72Arie Vos1000100
73Thewis Hobma1100000
74Jelle de Jong1001000
75Christiaan Kruis1001000
76Reinier Overbeek1000100
77Wietse Wijma1001000
78Jos Eikelenboom1001000
79Jarich Wijnstra1000100
80Johanna Tinga1010000
81Willem Verweij1100000
82Margreet Kamminga1010000
83Johan Boersma1100000
84Bobby Zwaagman1000100
85Olaf van Kammen1001000
86Sigrid Bokma1000010
87Rein Rijpma1000100
88Sytse E Adema1000100
89Martin de Ridder1001000
90Jikke de Vries de Jong1010000
91Freek Strien1000100
92Kees-Jan de Leeuw1000100
93Oane Galama1100000
94Siebrand de Roos1000100
95Age Hulder1001000
96Rients van der Wal1001000
97Eddy Boersma1000100
98Nora de Jong1010000
99Klaske Nauta1010000
100Pascal Kop1000100
101Henk van Os1100000
102Nard Brandsma1001000
103Egon van Kammen1001000
104Sander van Zwieten1000100
105Teus Eikelenboom1100000
106Hessel Haanstra1000100
107Hendrik (Hotze) Haanstra1000100
108Cornelis de Bruijn1001000
109Arend Hofstee1001000
110Janny de Vries - de Jong1010000
111Anna-Jet Leyenaar1010000
112Sjoerd Heidbuurt1000100
113Liesbeth de Groot - de With1010000
114Wesley Schippers1001000
115Ysbrand Galama1100000
116Wim de Bruyn1000100
117Arie v.d. Stok1100000
118Rein Douwe Veenstra1001000
119Eelke Scherjon1000100
120Jesper Demmer1000100
121Hendrik (Bokke) Haanstra1000100
122Renze Wolters1001000
123Elly de Groot-Maaijen1010000
124Anouk Greveling1010000
125Jan Hooghiemstra1001000
126Erik Velting1000100
127Willem Brouwer Jr.1001000
128Fabiënne Overbeek1000010
129Gerwin van Vliet1001000
130Alwin Zwaagman1100000
131Rein Ketelaar1000100
132O. v.d. Mossel1000100
133Hiske Penninga1010000

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond