Overzicht dagtitels

Tweekamp

 NaamAantal titelsSeniorenDamesJuniorenJongensMeisjesJeugd
1Aart de With282204200
2Etty Kramer-Spriensma9090000
3Wil v.d. Berg8080000
4Bart Helmholt8601100
5Marjan Duurkoop-de Groot7070000
6Dymphie Baas7070000
7Jaco de Groot7403000
8Jaap den Boer6501000
9Tineke Vlieger6060000
10Antke vd/ Wal6060000
11Erwin Timmerarends6103200
12Henk Schievink6402000
13Rimmer Abma6401100
14Ben Helmholt5000500
15Bjinse Wolters5201200
16Lambert Groothedde5004100
17Catharinus Hoekstra4002200
18Marja van Kooten4040000
19Klaas Haanstra4202000
20Jan Yntema4002200
21Jettie Bouma4040000
22Wybe Valkema4101200
23Jacob Scherjon3001200
24Henk v.d. Velde3102000
25Margriet Kamphof3030000
26Pieter Verweij3003000
27Gerrit de Vos3002100
28Marcel Nijboer3102000
29Jantina de Vreeze3030000
30Pieter Haanstra3002100
31Wim Rietveld3201000
32Piet Scherjon3000300
33Gerhard Vlieger3300000
34Nard Brandsma2101000
35Rein v/d Wal2100100
36Freark Kramer2002000
37Leo de Ruiter2200000
38Alwin Fonk2000200
39Wendy Helmes2020000
40Sjoukje Tjalma2020000
41Addy Booy2001100
42Pieter Coehoorn2000200
43Fabiƫnne Overbeek2010010
44Sipko Hogendorp2000200
45Remco van den Berg2001100
46Wilco van Amerongen2001100
47Johan Oldewarris2101000
48Rick Lodder2000200
49Jan Teade Nauta2001100
50Demi Groothedde2010010
51Pieter Huistra2000200
52Reinier Overbeek2001100
53Florens Overbeek2001100
54Frederik Boersma2000200
55Lambert Janson2002000
56Evert Wilstra2200000
57Ada Valkema2020000
58Enne Kamstra2000200
59Reinder Steenbeek2001100
60Roel Bokke Span2200000
61Cor Buma2001100
62Hendrik (Hotze) Haanstra1000100
63Teus Eikelenboom1100000
64Sander van Zwieten1000100
65Hidde van Dam1001000
66Egon van Kammen1001000
67Thomas van Midden1100000
68Henk van Os1100000
69Klaske Nauta1010000
70Hessel Haanstra1000100
71Arend Hofstee1001000
72Jos Eikelenboom1001000
73Liesbeth de Groot - de With1010000
74Hiske Penninga1010000
75Sjoerd Heidbuurt1000100
76Anna-Jet Leyenaar1010000
77Cornelis de Bruijn1001000
78Suzanne Mulder1000010
79Janny de Vries - de Jong1010000
80Pascal Kop1000100
81Wesley Schippers1001000
82Ysbrand Galama1100000
83Eelke Scherjon1000100
84Hendrik (Bokke) Haanstra1000100
85Jesper Demmer1000100
86Renze Wolters1001000
87Elly de Groot-Maaijen1010000
88Rutger Haanstra1000100
89Erik Velting1000100
90Willem Brouwer Jr.1001000
91Anouk Greveling1010000
92Jan Hooghiemstra1001000
93Alwin Zwaagman1100000
94Rein Ketelaar1000100
95O. v.d. Mossel1000100
96Douwe Abma1000100
97Gerwin van Vliet1001000
98Eddy Boersma1000100
99Nora de Jong1010000
100Rein Douwe Veenstra1001000
101Age Hulder1001000
102Jan-Willem de Groot1001000
103Marten J. v.d. Ploeg1001000
104Pieter Hielema1000100
105Bastiaan de Leeuw1000100
106Ricardo Faaij1000100
107Christiaan Kruis1001000
108Jelle de Jong1001000
109Jarno Knijff1000100
110Wim de Jong1001000
111Thewis Hobma1100000
112Arie Vos1000100
113Hans van Eijk1001000
114Anton van der Bas1100000
115Evert v/d Wal1001000
116Rients v/d Wal1001000
117Wim de Bruyn1000100
118Arie v.d. Stok1100000
119Ada Meuleman-de Wit1010000
120Ids Woudwijk1001000
121Jan Ykema1000100
122Willem Verweij1100000
123Jarich Wijnstra1000100
124Johanna Tinga1010000
125Johan Boersma1100000
126Margreet Kamminga1010000
127Bobby Zwaagman1000100
128Olaf van Kammen1001000
129Sytse E Adema1000100
130Martin de Ridder1001000
131Jikke de Vries de Jong1010000
132Sigrid Bokma1000010
133Rein Rijpma1000100
134Kees-Jan de Leeuw1000100
135Freek Strien1000100
136Wietse Wijma1001000
137Oane Galama1100000
138Siebrand de Roos1000100
139Femke Rispens1000010

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond