Overzicht dagtitels

Tweekamp

 NaamAantal titelsSeniorenDamesJuniorenJongensMeisjesJeugd
1Aart de With282204200
2Etty Kramer-Spriensma9090000
3Bart Helmholt8601100
4Wil v.d. Berg8080000
5Marjan Duurkoop-de Groot7070000
6Dymphie Baas7070000
7Jaco de Groot7403000
8Tineke Vlieger6060000
9Antke vd/ Wal6060000
10Erwin Timmerarends6103200
11Henk Schievink6402000
12Rimmer Abma6401100
13Jaap den Boer6501000
14Ben Helmholt5000500
15Bjinse Wolters5201200
16Lambert Groothedde5004100
17Catharinus Hoekstra4002200
18Marja van Kooten4040000
19Klaas Haanstra4202000
20Jan Yntema4002200
21Jettie Bouma4040000
22Wybe Valkema4101200
23Jacob Scherjon3001200
24Henk v.d. Velde3102000
25Margriet Kamphof3030000
26Pieter Verweij3003000
27Marcel Nijboer3102000
28Gerrit de Vos3002100
29Jantina de Vreeze3030000
30Pieter Haanstra3002100
31Wim Rietveld3201000
32Piet Scherjon3000300
33Gerhard Vlieger3300000
34Freark Kramer2002000
35Alwin Fonk2000200
36Leo de Ruiter2200000
37Johan Oldewarris2101000
38Rick Lodder2000200
39Rein v/d Wal2100100
40Nard Brandsma2101000
41Wendy Helmes2020000
42Addy Booy2001100
43Sjoukje Tjalma2020000
44Sipko Hogendorp2000200
45Pieter Coehoorn2000200
46Fabiƫnne Overbeek2010010
47Reinder Steenbeek2001100
48Ada Valkema2020000
49Remco van den Berg2001100
50Wilco van Amerongen2001100
51Jan Teade Nauta2001100
52Demi Groothedde2010010
53Pieter Huistra2000200
54Florens Overbeek2001100
55Reinier Overbeek2001100
56Lambert Janson2002000
57Enne Kamstra2000200
58Roel Bokke Span2200000
59Cor Buma2001100
60Evert Wilstra2200000
61Frederik Boersma2000200
62Arend Hofstee1001000
63Cornelis de Bruijn1001000
64Suzanne Mulder1000010
65Hendrik (Hotze) Haanstra1000100
66Hessel Haanstra1000100
67Teus Eikelenboom1100000
68Sander van Zwieten1000100
69Hidde van Dam1001000
70Janny de Vries - de Jong1010000
71Anna-Jet Leyenaar1010000
72Willem Verweij1100000
73Johanna Haanstra-Tinga1010000
74Jarich Wijnstra1000100
75Jos Eikelenboom1001000
76Age Hulder1001000
77Hiske Penninga1010000
78Liesbeth de Groot - de With1010000
79Sjoerd Heidbuurt1000100
80Egon van Kammen1001000
81Henk van Os1100000
82Thomas van Midden1100000
83Renze Wolters1001000
84Elly de Groot-Maaijen1010000
85Anouk Greveling1010000
86Jan Hooghiemstra1001000
87Erik Velting1000100
88Willem Brouwer Jr.1001000
89Douwe Abma1000100
90Gerwin van Vliet1001000
91Alwin Zwaagman1100000
92Rein Ketelaar1000100
93O. v.d. Mossel1000100
94Ysbrand Galama1100000
95Wesley Schippers1001000
96Eddy Boersma1000100
97Nora de Jong1010000
98Klaske Nauta1010000
99Pascal Kop1000100
100Rutger Haanstra1000100
101Margreet Kamminga1010000
102Bastiaan de Leeuw1000100
103Jarno Knijff1000100
104Christiaan Kruis1001000
105Jelle de Jong1001000
106Thewis Hobma1100000
107Arie Vos1000100
108Wim de Jong1001000
109Evert v/d Wal1001000
110Hans van Eijk1001000
111Anton van der Bas1100000
112Femke Rispens1000010
113Rients v/d Wal1001000
114Wim de Bruyn1000100
115Arie v.d. Stok1100000
116Rein Douwe Veenstra1001000
117Eelke Scherjon1000100
118Jesper Demmer1000100
119Pieter Hielema1000100
120Ricardo Faaij1000100
121Ada Meuleman-de Wit1010000
122Johan Boersma1100000
123Bobby Zwaagman1000100
124Olaf van Kammen1001000
125Sigrid Bokma1000010
126Rein Rijpma1000100
127Sytse E Adema1000100
128Martin de Ridder1001000
129Jikke de Vries de Jong1010000
130Freek Strien1000100
131Kees-Jan de Leeuw1000100
132Oane Galama1100000
133Siebrand de Roos1000100
134Wietse Wijma1001000
135Jan Ykema1000100
136Ids Woudwijk1001000
137Jan-Willem de Groot1001000
138Marten J. v.d. Ploeg1001000
139Hendrik (Bokke) Haanstra1000100

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond