Overzicht dagtitels

2de klasse

 NaamAantal titelsSeniorenDamesJuniorenJongensMeisjesJeugd
1Sjouke Koen3670151400
2Marcel Krist262204000
3Hugo Bosgraaf2512010300
4Hennie Schouwstra220220000
5Cynthia Baars200200000
6Janneke Noordmans200200000
7Jelte Hitzert202000000
8Pieter Verweij181800000
9Rick Reurink18109800
10Marieke Jelsma180180000
11Matthijs Oosterom174010300
12Hendrik Steenbergen161600000
13Bart Holtrop15308400
14Gerlof Kooistra15903300
15Robin Bikker151500000
16Chaim La Roi150031200
17Bartele Nicolai151011300
18Paul van Meijeren14104900
19Anouk Greveling140140000
20Annemarie van Schaik140140000
21Anneke Broersma140140000
22Arie Jan van der Vlist14902300
23Christiaan de With140010400
24Corné Lekkerkerker142012000
25Pieter Coehoorn14509000
26Douwe Terpstra131300000
27Henk Schievink131300000
28David Roorda130013000
29Erwin v/d Heide130012100
30Gerard Nap131300000
31Tjitske v/d Sluis130130000
32Johanna de Boer130130000
33Teus Korevaar131001200
34Arnold Hoekstra131201000
35Tjibbe Jan van Assen13602500
36Simon Willem Hoeksma12006600
37Jos Beerda120001200
38Steven Hiemstra120012000
39Jildou Postma120120000
40Rick Stigter120011100
41Sjoerd Hobma12900300
42Bertjan van Vliet121200000
43Gijsbert de With12606000
44Reinder Steenbeek121200000
45Anje Bergsma120120000
46Klaas Lieuwes121200000
47Auke Zijlstra12006600
48Bram van den Berg12505200
49Frederik Boersma121200000
50Jan Cornelis van Maassen11205400
51Floris van Elzakker111100000
52Hans van Eijk111100000
53Dorine van der Stok110110000
54Wim v/d Meer111100000
55Benny v/d Ploeg11209000
56Anja Helmholt110110000
57Ankje Wybenga110110000
58Sybrich Vlas110110000
59Anna-Jet Leyenaar110110000
60Andries Jepma10005500
61Jetse Bokma10005500
62Davy de Wit10003700
63Sofie Strien100100000
64Laurens de Bruijn10002800
65Folkert Veldstra10006400
66Jake van Dam10003700
67Jantsje de Vries10030070
68Thomas Helmholt101000000
69Gerianne Boer100100000
70Alwin Fonk10700300
71Nees de Bruijn10006400
72Hannes Scherjon101000000
73Hiske Galama100100000
74Freerk v/d Werff10005500
75Geert Brokking9005400
76Rein Rijpma9009000
77Britt Ottingh9090000
78Jordin Maton9006300
79Thys Jan Bootsma9000900
80Arno Baas9504000
81Sytse Bokma9004500
82Lars Woudstra9008100
83Nard Brandsma9005400
84Arjan Mulder9003600
85Sander van Vliet9504000
86Thijs Faassen9005400
87Tessa van Schaik9090000
88Jan Burghout9002700
89Eline Duurkoop9090000
90Pieter Hielema9900000
91Reinier Rietveld9006300
92Robin Rinzema9900000
93Tessa Kramer9090000
94Robert Benschop8005300
95Edde Wolters8105200
96Jarno Hoekstra8004400
97Rianne de Regt8060020
98Dennis van Duin8002600
99Anna Kramer8080000
100Julia van Eijk8080000
101Sylvia v/d Hoek8080000
102Mathijs Kloppenburg8107000
103Dictus Hoeksma8005300
104Foppe Jan Jonker8004400
105Daan de Vries8203300
106Robin Hoekstra8001700
107Gregor Boelens8000800
108Gustian Roskam8008000
109Bart Hiemstra8008000
110Stephan v/d Molen8003500
111Feike Stellingwerf8003500
112Johanna Haanstra-Tinga8080000
113John Burghout8800000
114Remco Benschop8007100
115Simon Zwart7002500
116Matthijs van Rooijen7105100
117Willem Hoeksma7000700
118Niels van der Kroef7007000
119Jannie Brouwer7070000
120Niek Roorda7700000
121Dagmar Eeuwema7000700
122Jos van der Vlist7700000
123Jesper Demmer7006100
124Hilbert Steenbeek7104200
125Nicole Uitman7060010
126Jelmer Hoekstra7001600
127Cor Brouwer7007000
128Bas Tolboom7007000
129Jelle Douwe de Vries7200500
130Rudi Walta7700000
131Henk Rijpma6102300
132Matthijs Hilgeman6600000
133Gijs de Kruijf6000600
134Jacob Jacobi6006000
135Hilianne v/d Wal6060000
136Kathy Baars6060000
137Wessel Klok6004200
138Martijn Rietveld6002400
139Boukje de Boer6060000
140Thomas van Midden6000600
141Jorn de Vries6101400
142Geert Pieter de Bruijn6005100
143Evert Bakker6006000
144Pieter Bult6600000
145Gerbrig v/d Velde6060000
146Doriene de Vos-de Wit6060000
147Evert Ane Abma6003300
148Joke de Boer6060000
149Folkert Heida6203100
150Gerwin Kastelein6000600
151Klaas Joustra6006000
152Menno Devilee6105000
153Jan Pieter den Boer6600000
154Geert van Ingen6005100
155Daniel Cluistra6000600
156Martijn van Schaik6000600
157Lisse v/d Knaap6000060
158Lisanne Hulder6060000
159Sjoukje Tjalma6060000
160Grytsje Abma5050000
161Age Ellert v/d Velde5104000
162Wijnan van Ingen5000500
163Martijn van Ieperen5000500
164Eldert Wouda5002300
165Oane Galama5203000
166Age Hulder5000500
167Gerbrich Steensma5000050
168Albert Pieter Sikkema5002300
169Rutger Haanstra5000500
170Edwin Zwart5003200
171Liselotte Veenstra5010040
172Andries van der Veen5004100
173Drewes Schievink5302000
174Babet Strien5010040
175Paulus Altena5500000
176Douwe Jens Steensma5003200
177Willeke Schalij5050000
178Bente Meijerink5050000
179Bauke de Jong5500000
180Twan Kastelein5000500
181Femke Rispens5000050
182Antsje Draijer5050000
183Niels Koetsier5500000
184Ysbrand Galama5500000
185Marije Reitsma5050000
186Laurens Lekkerkerker5004100
187Steven Jan Lefferts5302000
188Alard Beerda5003200
189Chantal Koehoorn5000050
190Cynthia Stigter5010040
191Ybele Hietkamp5500000
192Wander Postma5500000
193Johnny C. Rijpma5500000
194Gerben van Schaik5001400
195Tineke Boomsma5050000
196Frans Zantman5001400
197Akke Dijkstra5050000
198Corné de Regt4000400
199Ronald van Bemmel4004000
200Rick Boer4400000
201Sjoukje Iedema4040000
202Reinder de Groot4002200
203Wiebe Auke Postma4002200
204Marielle Kastelein4040000
205Carla Bos4040000
206Iris Mulder4040000
207Tjipke v/d Veen4000400
208Leslie v/d Veen4000400
209Jaco de Hoop4202000
210Tjerk Demmer4000400
211Rients Dalstra4000400
212Andries Jan van Maassen4000400
213Henrieke Wijnstra4000040
214Martin de Jong4400000
215Thewis Hobma4004000
216Tristan Maher4300100
217Kimberly Slootjes4040000
218Terry Gerlofsma4004000
219Tetsje Wijke Wiersma4040000
220Simme Schievink4400000
221Jacob Dorhout4000400
222Jacob v/d Velde4103000
223Lisanne Haitsma4040000
224Jelle Timmerman4000400
225Auke de Wit4002200
226Arieko Zwijnenburg4001300
227Amber Bethlehem4040000
228Florus de With4004000
229Klaske Nauta4040000
230Gerwin van Vliet4400000
231Arjan Jonker4000400
232Wouter van Midden4004000
233Carina den Hartogh4040000
234Arie van der Knaap4001300
235Esther Stigter4040000
236Babet Luykx4040000
237Stefan Baas4000400
238Jan Hooghiemstra4400000
239Klaas Hoomans4400000
240Tom Vendrig4001300
241Marja van Kooten4040000
242Sjoerd v/d Berg3002100
243Renske Terwisscha van Scheltinga3030000
244Stijn Overbeek3000300
245John Krist3000300
246Grardus Geerdink3001200
247Fabienne Booij3030000
248Marco Barten3003000
249Idwerd v/d Meer3030000
250Rients Jongema3000300
251Gerrit Dijkstra3000300
252Gjalt Veenstra3002100
253Leonie de Regt3000030
254Mathijs Versloot3000300
255Nynke Veltman3030000
256Wilco van Ee3300000
257Tryntsje Swierstra3030000
258Geeske Tjalma3030000
259Jasper Henstra3000300
260Rein Ketelaar3300000
261Peter Bouwhuis3000300
262Marlinda Cluistra3030000
263Hilde Marelis3030000
264Veronique van Midden3000030
265Demi Groothedde3030000
266Egbert Hazewindus3002100
267Rutger Piersma3000300
268Djazy Koenders3000300
269Richard van Bemmel3003000
270Gerrit Eikelenboom3300000
271Job den Hollander3003000
272Bertram Hutten3000300
273Dirk Scherjon3003000
274Arnaud den Besten3000300
275Martijn Kamphof3000300
276Mare Dijkstra3030000
277Sybe Bergsma3002100
278Jesse Zuidema3000300
279Fabiënne Overbeek3030000
280René Braaksma3300000
281Freark Kramer3000300
282Judith den Hollander3030000
283Werner Kamphof3300000
284Bas van Ingen3000300
285Sietse Hazewindus3000300
286Daniel Bergmair3300000
287Lucas van Eijk3001200
288Hessel Zeinstra3000300
289Lambert Groothedde3300000
290Nelissa van der Sluijs3000030
291Jelle Lubberts3300000
292Sebastiaan van Oort3003000
293Matthieu van Vuuren3002100
294Jordy Velting3000300
295Gerard Hooisma2001100
296Jan Pebesma2200000
297Chris Anker2000200
298Maureen Poiesz2020000
299Marrit v/d Wal2020000
300Grietje Schouwstra2020000
301Klaas Spriensma2200000
302Corné Spruit2200000
303Jacob Scherjon2100100
304Erik Bos2200000
305Harry v/d Velde2200000
306Douwe Idzinga2001100
307Edwin Dirks2002000
308Bo van Dijk2000200
309Melanie Heins2020000
310Ronald Overbeek2200000
311Kristel Uitman2000020
312Freek Strien2200000
313Arie de Wit2002000
314Jens Vlasveld2001100
315Kornelis Brandsma2000200
316Etienne Alderlieste2200000
317Erwin Timmerarends2000200
318Femke van Schaik2020000
319Reinier Overbeek2000200
320Reyer van Kammen2200000
321Arno de Vries2000200
322Anthony Lekkerkerker2200000
323Maarten Slob2200000
324Hessel Haanstra2000200
325Bente Vlas2020000
326Jelle Zijlstra2002000
327Coen Huisman2000200
328Sterre Meijerink2020000
329Erik van Veen2200000
330Thijs Hiemstra2002000
331Bas van Leeuwen2000200
332Scott Ottingh2000200
333Thijs Hoogendoorn2000200
334Jelmar Wijnstra2000200
335Kenzo Hielema2000200
336Maik Backx2002000
337Wilco den Boer2002000
338Stefan Douma2000200
339Lizanne Schilt2020000
340Simone v/d Hoek2020000
341Harmen Bokma2101000
342Jos Bethlehem2000200
343Sander Elsinga2000200
344Ronald Munsterman2000200
345Nynke Hofstra1010000
346Arjen Veenstra1001000
347John Cluistra1000100
348Jesse v/d Zee1000100
349Bobby Zwaagman1000100
350Dilys Vlieger1010000
351Abe-Luuk Stedehouder1000100
352Ties Meijer1000100
353Marco Koopmans1000100
354Nynke Hoogland1000010
355Mirjam Oosterom1010000
356Ruben van Rooijen1000100
357Siebren Doolaard1000100
358Anna Jansma1010000
359Jilles Scherjon1001000
360Pytrix Westra1000010
361Lori Strien1010000
362Minne Smit1000100
363Aartjan van Cappellen1001000
364Baukje de Vries1010000
365Albert-Jan Venema1000100
366Tsjebbe Galema1100000
367Grytsje Suze Abma1010000
368Aron Visser1000100
369Hendrik de Wit1001000
370Rens Soenveld1100000
371Heine Helmus1000100
372Wybe Valkema1100000
373Durk Zijlstra1100000
374Kira Dijkstra1010000
375Jeroen Bouwhuis1000100
376Gerco van Oort1000100
377Siska Hazenberg1000010
378Edze Tijsma1000100
379Mark van der Horst1000100
380Ricardo Faaij1000100
381Jarne Sikkens1000100
382Bram den Hartogh1000100
383Bouwe Westert1000100
384Dirk Geerdink1000100
385Judith Mulder1010000
386Amanda van de Geer1010000
387Tim Roskam1000100
388Jessica Klever1010000
389Gerlof Lont1000100
390Sietse v/d Meer1000100
391Sander Douma1000100
392Alwin Heida1001000
393Nynke Galama1010000
394Aafje Seinstra1010000
395Amelie La Roi1010000
396Wander Wouda1001000
397Sjoerd Kramer1000100
398John Bolt1100000
399Jarich Wijnstra1000100
400Dennis van Jaarsveld1000100
401Renzo Zwaagman1000100
402Johanne van der Louw1010000
403Johnny Haars1000100
404Arend Hofstee1100000
405Femke Reichgeld1010000
406Marrit Hoekstra1010000
407Fardau van Akker1010000
408Wietse van Schaik1001000
409Edwin v/d Veen1000100
410Marc v/d Velde1001000
411Tim Ebbing1001000
412Koos Bergsma1000100
413Brend Kloosterman1000100
414Jeffrey Kalsbeek1000100
415Brenda Baars1010000
416Harmen Timmerarends1000100
417Peter den Hertog1000100
418Wytse Steensma1000100
419Jitze Dijkstra1100000
420Laura Maaijen1010000
421Edwin de Graaf1100000
422Alina Tilkema1010000
423Helen Lettinga1010000
424Reanze Mulder1100000
425Wisse Broekstra1000100
426Aron Verburg1000100

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond