Overzicht dagtitels

2de klasse

 NaamAantal titelsSeniorenDamesJuniorenJongensMeisjesJeugd
1Sjouke Koen3670151400
2Marcel Krist262204000
3Hugo Bosgraaf2512010300
4Hennie Schouwstra220220000
5Cynthia Baars200200000
6Janneke Noordmans200200000
7Jelte Hitzert202000000
8Pieter Verweij181800000
9Rick Reurink18109800
10Marieke Jelsma180180000
11Matthijs Oosterom174010300
12Hendrik Steenbergen161600000
13Bart Holtrop15308400
14Gerlof Kooistra15903300
15Robin Bikker151500000
16Chaim La Roi150031200
17Bartele Nicolai151011300
18Paul van Meijeren14104900
19Anouk Greveling140140000
20Annemarie van Schaik140140000
21Anneke Broersma140140000
22Arie Jan van der Vlist14902300
23Christiaan de With140010400
24Corné Lekkerkerker142012000
25Pieter Coehoorn14509000
26Douwe Terpstra131300000
27Henk Schievink131300000
28David Roorda130013000
29Erwin v/d Heide130012100
30Gerard Nap131300000
31Tjitske v/d Sluis130130000
32Teus Korevaar131001200
33Johanna de Boer130130000
34Arnold Hoekstra131201000
35Tjibbe Jan van Assen13602500
36Simon Willem Hoeksma12006600
37Jos Beerda120001200
38Steven Hiemstra120012000
39Jildou Postma120120000
40Rick Stigter120011100
41Sjoerd Hobma12900300
42Bertjan van Vliet121200000
43Gijsbert de With12606000
44Reinder Steenbeek121200000
45Klaas Lieuwes121200000
46Auke Zijlstra12006600
47Anje Bergsma120120000
48Bram van den Berg12505200
49Frederik Boersma121200000
50Jan Cornelis van Maassen11205400
51Floris van Elzakker111100000
52Hans van Eijk111100000
53Dorine van der Stok110110000
54Wim v/d Meer111100000
55Benny v/d Ploeg11209000
56Anja Helmholt110110000
57Ankje Wybenga110110000
58Sybrich Vlas110110000
59Anna-Jet Leyenaar110110000
60Andries Jepma10005500
61Jetse Bokma10005500
62Davy de Wit10003700
63Sofie Strien100100000
64Folkert Veldstra10006400
65Laurens de Bruijn10002800
66Jake van Dam10003700
67Jantsje de Vries10030070
68Thomas Helmholt101000000
69Gerianne Boer100100000
70Alwin Fonk10700300
71Nees de Bruijn10006400
72Hannes Scherjon101000000
73Hiske Galama100100000
74Freerk v/d Werff10005500
75Geert Brokking9005400
76Rein Rijpma9009000
77Britt Ottingh9090000
78Jordin Maton9006300
79Thys Jan Bootsma9000900
80Arno Baas9504000
81Sytse Bokma9004500
82Lars Woudstra9008100
83Nard Brandsma9005400
84Sander van Vliet9504000
85Tessa Kramer9090000
86Thijs Faassen9005400
87Tessa van Schaik9090000
88Eline Duurkoop9090000
89Jan Burghout9002700
90Pieter Hielema9900000
91Reinier Rietveld9006300
92Robin Rinzema9900000
93Arjan Mulder9003600
94Dictus Hoeksma8005300
95Jarno Hoekstra8004400
96Edde Wolters8105200
97Rianne de Regt8060020
98Dennis van Duin8002600
99Anna Kramer8080000
100Julia van Eijk8080000
101Sylvia v/d Hoek8080000
102Mathijs Kloppenburg8107000
103Robert Benschop8005300
104Foppe Jan Jonker8004400
105Daan de Vries8203300
106Robin Hoekstra8001700
107Gregor Boelens8000800
108Gustian Roskam8008000
109Bart Hiemstra8008000
110Feike Stellingwerf8003500
111Stephan v/d Molen8003500
112Johanna Haanstra-Tinga8080000
113Remco Benschop8007100
114John Burghout8800000
115Simon Zwart7002500
116Matthijs van Rooijen7105100
117Willem Hoeksma7000700
118Niels van der Kroef7007000
119Jannie Brouwer7070000
120Niek Roorda7700000
121Dagmar Eeuwema7000700
122Jos van der Vlist7700000
123Jesper Demmer7006100
124Hilbert Steenbeek7104200
125Nicole Uitman7060010
126Jelmer Hoekstra7001600
127Cor Brouwer7007000
128Jelle Douwe de Vries7200500
129Bas Tolboom7007000
130Rudi Walta7700000
131Henk Rijpma6102300
132Matthijs Hilgeman6600000
133Gijs de Kruijf6000600
134Jacob Jacobi6006000
135Hilianne v/d Wal6060000
136Kathy Baars6060000
137Wessel Klok6004200
138Martijn Rietveld6002400
139Boukje de Boer6060000
140Thomas van Midden6000600
141Jorn de Vries6101400
142Geert Pieter de Bruijn6005100
143Evert Bakker6006000
144Pieter Bult6600000
145Gerbrig v/d Velde6060000
146Doriene de Vos-de Wit6060000
147Evert Ane Abma6003300
148Joke de Boer6060000
149Gerwin Kastelein6000600
150Folkert Heida6203100
151Klaas Joustra6006000
152Menno Devilee6105000
153Jan Pieter den Boer6600000
154Geert van Ingen6005100
155Martijn van Schaik6000600
156Daniel Cluistra6000600
157Lisse v/d Knaap6000060
158Sjoukje Tjalma6060000
159Lisanne Hulder6060000
160Grytsje Abma5050000
161Age Ellert v/d Velde5104000
162Martijn van Ieperen5000500
163Wijnan van Ingen5000500
164Eldert Wouda5002300
165Age Hulder5000500
166Gerbrich Steensma5000050
167Oane Galama5203000
168Albert Pieter Sikkema5002300
169Rutger Haanstra5000500
170Edwin Zwart5003200
171Liselotte Veenstra5010040
172Babet Strien5010040
173Andries van der Veen5004100
174Drewes Schievink5302000
175Paulus Altena5500000
176Douwe Jens Steensma5003200
177Willeke Schalij5050000
178Bauke de Jong5500000
179Bente Meijerink5050000
180Twan Kastelein5000500
181Femke Rispens5000050
182Antsje Draijer5050000
183Niels Koetsier5500000
184Ysbrand Galama5500000
185Marije Reitsma5050000
186Laurens Lekkerkerker5004100
187Steven Jan Lefferts5302000
188Akke Dijkstra5050000
189Frans Zantman5001400
190Cynthia Stigter5010040
191Wander Postma5500000
192Ybele Hietkamp5500000
193Tineke Boomsma5050000
194Johnny C. Rijpma5500000
195Gerben van Schaik5001400
196Chantal Koehoorn5000050
197Alard Beerda5003200
198Corné de Regt4000400
199Rick Boer4400000
200Ronald van Bemmel4004000
201Sjoukje Iedema4040000
202Reinder de Groot4002200
203Wiebe Auke Postma4002200
204Carla Bos4040000
205Iris Mulder4040000
206Marielle Kastelein4040000
207Tjipke v/d Veen4000400
208Jaco de Hoop4202000
209Leslie v/d Veen4000400
210Tjerk Demmer4000400
211Andries Jan van Maassen4000400
212Henrieke Wijnstra4000040
213Rients Dalstra4000400
214Martin de Jong4400000
215Thewis Hobma4004000
216Tristan Maher4300100
217Terry Gerlofsma4004000
218Kimberly Slootjes4040000
219Tetsje Wijke Wiersma4040000
220Carina den Hartogh4040000
221Jacob Dorhout4000400
222Jacob v/d Velde4103000
223Lisanne Haitsma4040000
224Jelle Timmerman4000400
225Auke de Wit4002200
226Arieko Zwijnenburg4001300
227Amber Bethlehem4040000
228Florus de With4004000
229Klaske Nauta4040000
230Gerwin van Vliet4400000
231Arjan Jonker4000400
232Wouter van Midden4004000
233Simme Schievink4400000
234Esther Stigter4040000
235Arie van der Knaap4001300
236Stefan Baas4000400
237Babet Luykx4040000
238Jan Hooghiemstra4400000
239Marja van Kooten4040000
240Klaas Hoomans4400000
241Tom Vendrig4001300
242Sjoerd v/d Berg3002100
243Renske Terwisscha van Scheltinga3030000
244Grardus Geerdink3001200
245Mathijs Versloot3000300
246Stijn Overbeek3000300
247Fabienne Booij3030000
248Marco Barten3003000
249Idwerd v/d Meer3030000
250Rients Jongema3000300
251Gerrit Dijkstra3000300
252Gjalt Veenstra3002100
253Leonie de Regt3000030
254John Krist3000300
255Nynke Veltman3030000
256Rutger Piersma3000300
257Geeske Tjalma3030000
258Jasper Henstra3000300
259Tryntsje Swierstra3030000
260Peter Bouwhuis3000300
261Rein Ketelaar3300000
262Hilde Marelis3030000
263Veronique van Midden3000030
264Marlinda Cluistra3030000
265Demi Groothedde3030000
266Egbert Hazewindus3002100
267Wilco van Ee3300000
268Werner Kamphof3300000
269Richard van Bemmel3003000
270Freark Kramer3000300
271Job den Hollander3003000
272Dirk Scherjon3003000
273Bertram Hutten3000300
274Arnaud den Besten3000300
275Martijn Kamphof3000300
276Sybe Bergsma3002100
277Jesse Zuidema3000300
278Mare Dijkstra3030000
279René Braaksma3300000
280Fabiënne Overbeek3030000
281Gerrit Eikelenboom3300000
282Judith den Hollander3030000
283Djazy Koenders3000300
284Bas van Ingen3000300
285Sietse Hazewindus3000300
286Daniel Bergmair3300000
287Lucas van Eijk3001200
288Hessel Zeinstra3000300
289Lambert Groothedde3300000
290Nelissa van der Sluijs3000030
291Jelle Lubberts3300000
292Sebastiaan van Oort3003000
293Matthieu van Vuuren3002100
294Jordy Velting3000300
295Gerard Hooisma2001100
296Jan Pebesma2200000
297Chris Anker2000200
298Maureen Poiesz2020000
299Marrit v/d Wal2020000
300Grietje Schouwstra2020000
301Erik Bos2200000
302Klaas Spriensma2200000
303Corné Spruit2200000
304Jacob Scherjon2100100
305Harry v/d Velde2200000
306Femke van Schaik2020000
307Douwe Idzinga2001100
308Bo van Dijk2000200
309Ronald Overbeek2200000
310Kristel Uitman2000020
311Melanie Heins2020000
312Jens Vlasveld2001100
313Kornelis Brandsma2000200
314Etienne Alderlieste2200000
315Erwin Timmerarends2000200
316Freek Strien2200000
317Arie de Wit2002000
318Edwin Dirks2002000
319Kenzo Hielema2000200
320Reyer van Kammen2200000
321Anthony Lekkerkerker2200000
322Arno de Vries2000200
323Maarten Slob2200000
324Hessel Haanstra2000200
325Coen Huisman2000200
326Bente Vlas2020000
327Jelle Zijlstra2002000
328Erik van Veen2200000
329Sterre Meijerink2020000
330Thijs Hiemstra2002000
331Bas van Leeuwen2000200
332Scott Ottingh2000200
333Thijs Hoogendoorn2000200
334Reinier Overbeek2000200
335Jelmar Wijnstra2000200
336Maik Backx2002000
337Wilco den Boer2002000
338Stefan Douma2000200
339Lizanne Schilt2020000
340Simone v/d Hoek2020000
341Harmen Bokma2101000
342Jos Bethlehem2000200
343Ronald Munsterman2000200
344Sander Elsinga2000200
345Marco Koopmans1000100
346Nynke Hofstra1010000
347Arjen Veenstra1001000
348Jesse v/d Zee1000100
349Bobby Zwaagman1000100
350Dilys Vlieger1010000
351Abe-Luuk Stedehouder1000100
352Ties Meijer1000100
353John Cluistra1000100
354Nynke Hoogland1000010
355Mirjam Oosterom1010000
356Ruben van Rooijen1000100
357Siebren Doolaard1000100
358Anna Jansma1010000
359Jilles Scherjon1001000
360Pytrix Westra1000010
361Lori Strien1010000
362Minne Smit1000100
363Aartjan van Cappellen1001000
364Baukje de Vries1010000
365Albert-Jan Venema1000100
366Tsjebbe Galema1100000
367Hendrik de Wit1001000
368Grytsje Suze Abma1010000
369Aron Visser1000100
370Rens Soenveld1100000
371Heine Helmus1000100
372Durk Zijlstra1100000
373Wybe Valkema1100000
374Kira Dijkstra1010000
375Jeroen Bouwhuis1000100
376Gerco van Oort1000100
377Siska Hazenberg1000010
378Edze Tijsma1000100
379Ricardo Faaij1000100
380Jarne Sikkens1000100
381Mark van der Horst1000100
382Bram den Hartogh1000100
383Bouwe Westert1000100
384Dirk Geerdink1000100
385Judith Mulder1010000
386John Bolt1100000
387Jessica Klever1010000
388Gerlof Lont1000100
389Sietse v/d Meer1000100
390Tim Roskam1000100
391Sander Douma1000100
392Alwin Heida1001000
393Nynke Galama1010000
394Aafje Seinstra1010000
395Arend Hofstee1100000
396Johnny Haars1000100
397Jarich Wijnstra1000100
398Amanda van de Geer1010000
399Sjoerd Kramer1000100
400Dennis van Jaarsveld1000100
401Renzo Zwaagman1000100
402Johanne van der Louw1010000
403Wander Wouda1001000
404Amelie La Roi1010000
405Femke Reichgeld1010000
406Marrit Hoekstra1010000
407Jitze Dijkstra1100000
408Wietse van Schaik1001000
409Tim Ebbing1001000
410Koos Bergsma1000100
411Edwin v/d Veen1000100
412Marc v/d Velde1001000
413Brenda Baars1010000
414Brend Kloosterman1000100
415Jeffrey Kalsbeek1000100
416Harmen Timmerarends1000100
417Peter den Hertog1000100
418Fardau van Akker1010000
419Wytse Steensma1000100
420Edwin de Graaf1100000
421Laura Maaijen1010000
422Alina Tilkema1010000
423Helen Lettinga1010000
424Reanze Mulder1100000
425Wisse Broekstra1000100
426Aron Verburg1000100

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond